Information och medgivande enligt Personuppgiftslagen - PuL
Personuppgifter som lämnas i denna ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, Sparbanksstiftelsens Barn- och Ungdomsstiftelse, och används för att administrera ansökningen.